Jednotný štandard kvality

Jednotný štandard kvality

Naším poslaním je zabezpečiť siedmim miliardám ľudí prístup k vysokokvalitným liekom. No prístup znamená viac, než len zaplniť police v lekárňach.


Ide o vytváranie a presadzovanie postupov. Postupov, ktoré zjednodušujú prístup k liekom. Postupov, ktoré sú navrhnuté s cieľom meniť reštriktívne zákony obmedzujúce prístup k liekom. A taktiež postupov propagujúcich jednotný globálny štandard kvality pre všetky lieky.

Prečo sme v súvislosti s presadzovaním postupov takí zanietení?
Pretože veríme v odstraňovanie prekážok medzi bezpečnými, účinnými a cenovo dostupnými liekmi a ľuďmi na celom svete, ktorí ich potrebujú.

Postupy, ktoré podporujeme

Propagácia jednotného štandardu kvality
Legislatíva Spojených štátov amerických vrátane zákona Food and Drug Administration Safety and Innovation Act (FDASIA) a dodatkov Generic Drug User Fee Amendments (GDUFA) rozširuje globálny dosah Úradu pre kontrolu potravín a liekov a zaisťuje pravidelnú inšpekčnú kontrolu všetkých výrobných prevádzok na svete, ktoré dodávajú produkty na americký trh, a tým aj dodržiavanie vysokých štandardov kvality v týchto prevádzkach.

Zvýšenie objemu používania generických liekov
V Spojených štátoch amerických sa na základe objemu používania generických liekov v období od roku 2003 do roku 2012 dosiahla úspora vo výške 1,2 bilióna USD. V krajinách, kde je objem používania generických liekov nižší, oboznamujeme vlády s úlohou, ktorú generické lieky zohrávajú v cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti a prístupe k liekom.

Zlepšenie prístupu k biogenerickým liekom
Biogenerické lieky sú generické ekvivalenty biologických liekov – drahých liekov na choroby, ako sú skleróza multiplex, reumatoidná artritída, diabetes a rakovina. Propagujeme účinné cesty schvaľovania biogenerických liekov, ktoré podporujú vzájomnú zameniteľnosť, maximalizujú prístup pacienta k cenovo dostupnejším vysokokvalitným biologickým liekom a znižujú výdavky na zdravotnú starostlivosť.

Zvýšenie povedomia o anafylaxii
Alergia na potraviny je najčastejšou príčinou anafylaxie, život ohrozujúcej alergickej reakcie, ktorá vyžaduje okamžitú liečbu adrenalínom. Alergie na potraviny ohrozujú približne jedno z trinástich amerických detí. Podporujeme implementáciu postupu, ktorý zlepší prístup k adrenalínovým autoinjektorom (perám) pre organizácie, ako sú napríklad školy.

Zamedzenie HIV/AIDS
Približne 34 miliónov ľudí v rozvojových krajinách je infikovaných vírusom HIV, ktorý zapríčiňuje chorobu AIDS. Liečbu potrebuje 28 miliónov ľudí. Dostane ju však menej než štvrtina. Podporujeme financovanie overených metód liečby a prevencie.

Posledná aktualizácia  14.10.2014