Informácie o spoločnosti Mylan

Poslanie spoločnosti Mylan

V spoločnosti Mylan prijímame záväzok vytvárať nové štandardy v oblasti zdravotnej starostlivosti. V rámci nášho spoločného celosvetového úsilia zabezpečiť siedmim miliardám ľudí prístup k vysokokvalitným liekom:
  • inovujeme s cieľom vyhovieť nenaplneným potrebám,
  • pracujeme na tom, aby boli spoľahlivosť a vynikajúca úroveň služieb pravidlom,
  • robíme to, čo je správne, a nie to, čo je jednoduché,
  • ovplyvňujeme budúcnosť ako zanietení celosvetoví lídri.
Poslanie spoločnosti Mylan – mozaika

Naše hodnoty

Smejúca sa matka s dcérou

Inovácie
Sme nekonvenční a neohrození vizionári. Dokážeme spájať súvislosti, ktoré ostatní prehliadajú. Vidíme príležitosti a využívame ich v praxi. Radi spochybňujeme súčasný stav a prinášame nové a lepšie spôsoby, aby sme ľuďom na celom svete pomohli žiť kvalitnejšie. Odvahu odštartovať konštruktívnu zmenu máme jednoducho v krvi.

Bezúhonnosť
Robiť správne veci je pre nás nemenný štandard. Správame sa zodpovedne aj vtedy, keď sa nikto nepozerá. Stanovujeme si vysoké štandardy, od ktorých sa nikdy neodkloníme. Tento nekompromisný morálny prístup nám pomáha zaistiť čistotu našich produktov, bezpečnosť našich spolupracovníkov a ochranu životného prostredia.

Spoľahlivosť
Dôveryhodnosť. Spoľahlivosť. Nazvite ju, ako chcete. Dôležité je, že táto hodnota sa u nás stala pravidlom. Neustále a za akýchkoľvek podmienok sa usilujeme plniť stanovené záväzky. Preto ľudia okolo nás i na druhej strane sveta počítajú so spoločnosťou Mylan.

Služby
Je nám jasné, že nejde o nás – ide o poskytovanie pomoci ostatným. A veríme, že neexistuje situácia, ktorú by sme nedokázali vyriešiť. Spravíme čokoľvek, možné i nemožné, nech to trvá akokoľvek dlho, len aby sme uspokojili vaše potreby. Nie je nám ľúto žiadnej námahy. Naše vysokokvalitné produkty poskytujeme s vysokokvalitnými službami.

Tímová práca
Spolu dokážeme napredovať rýchlejšie, zájsť ďalej a dosiahnuť viac, než ktokoľvek z nás ako jednotlivec. Tešíme sa z príležitostí na spoluprácu, pretože tá nám dodáva sily, je poučná a účinná. Keď spojíme svoje sily a pokoríme hranice, dokážeme preniesť aj hory.

Posledná aktualizácia  14.10.2014