Kvalita spoločnosti Mylan

V Mylane, kvalita nie je funkcia alebo oddelenie

Rozhodne to nie je len o kontrole obalu. Kvalita v spoločnosti Mylan je skôr filozofiou a náplňou pre našich 35 000 zaestnancov. Je to o tom, ako sa odlíšiť, a je to zodpovednosť všetkých - od dielne, do laboratória, po každé uvedenie na trh až po každé podanie rúk so zákaznikom.

V prípade našich štandardov nejde totiž o generickú záležitosť. Naše interné tímy kontrolujú všetky produkty od začiatku do konca. A to bez ohľadu na to, v ktorom kúte sveta sa vyrábajú. V skutočnosti sme pomohli presadiť zákon, ktorý oprávňuje FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liekov) podrobiť inšpekčnej kontrole všetky výrobné prevádzky na svete, ktoré dodávajú produkty na americký trh.

Posledná aktualizácia  8.3.2019