Neustály pokrok

Neustály pokrok

Inovácia je základným prvkom kultúry spoločnosti Mylan. Je dôvodom, prečo nájdeme v každom probléme príležitosť. Preto u nás nájdete tisíce vedcov, výskumníkov a vývojárov z celého sveta, ktorí naprieč oceánmi a časovými pásmami spolupracujú na riešení zložitých problémov a plnení potrieb.

Je prekvapujúce, že spoločnosť známa svojimi vysokokvalitnými generickými liekmi kladie dôraz na inováciu? Zvážte nasledujúci fakt. V roku 1984 sme boli prvým výrobcom generických liekov, ktorý získal patent na nový liek. Dnes navrhujeme bioekvivalentné verzie značkových liekov, pričom vytvárame zlepšené verzie, aby sme naše produkty odlíšili od konkurencie.

Vybudovali sme rozmanitú a ambicióznu spoločnosť, jedinečnú vo svojej schopnosti spolupracovať. To je záruka nášho neustáleho pokroku.

Skutočne globálna kultúra

Ako globálna spoločnosť sme si vytýčili cieľ vybudovať odbor výskumu a vývoja, ktorý by využíval schopnosti každého jednotlivca a každej miestnej kultúry. Ďalším cieľom bolo využiť rozdiel dvanástich časových pásiem v náš prospech. 
A výsledok? Celosvetový tím s jedinečnou perspektívou v riešení miestnych a globálnych problémov v oblasti zdravia. Vďaka spolupráci je pre nás čas výhodou – keď sa tímu na jednej strane planéty skončí pracovný čas, tím na druhej strane bude v práci pokračovať.
Inými slovami, výskum a vývoj v spoločnosti Mylan nikdy nespí.

Odlišnosť spoločnosti Mylan

Myslíme si, že takýto pracovný postup nás robí pohotovejšími a pomáha budovať neustále rastúce portfólio zahŕňajúce injekčné, biologické, respiračné, onkologické či neurologické lieky, ako aj inovatívne liečebné postupy zamerané na HIV/AIDS.
Vďaka spolupráci medzi kontinentmi a kultúrami sme rýchlo zistili, že žiadne výskumné centrum nie je ostrov sám pre seba. Popri mnohých zložitých výpočtoch sa nám totiž potvrdzuje jednoduchá pravda: spolu dokážeme viac, ako keď každý pracuje sám.

Posledná aktualizácia  14.10.2014