Prečo generické lieky?

Prečo generické lieky?

V spoločnosti Mylan presadzujeme jednotný globálny štandard kvality vo všetkom, čo robíme.

Pretože v prípade našich štandardov nejde o generickú záležitosť. Naše interné tímy kontrolujú všetky produkty od začiatku do konca. A to bez ohľadu na to, v ktorom kúte sveta sa vyrábajú.

Prečo také vysoké štandardy? Pretože nám naozaj záleží na ľuďoch, ktorým pomáhajú lieky z našej výroby. A veríme, že dennodenne získavame potrebnú dôveru lekárov, lekárnikov a iných odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj pacientov. Preto vzniklo naše heslo Our Mylan is Your Mylan, čo v preklade znamená Náš Mylan je Váš Mylan.

Prvý generický liek, ktorý sme kedy vyrobili? Bol to Penicilín G v roku 1966. Spoločnosť Mylan sa odvtedy v rámci svojich prevádzok a produktových línií riadi jednotným globálnym štandardom kvality – bez ohľadu na trh.

Ako v spoločnosti Mylan vyrábame generické lieky

 • Kontrola liekov

  Pokročilé monitorovacie systémy

  Hoci sa to nevyžaduje, spoločnosť Mylan používa najmodernejšie monitorovacie systémy, ktoré dokážu automaticky vyhodnotiť a zamietnuť produkt nespĺňajúci požadované parametre. Táto pokročilá technológia sa používa na automatické odstránenie chybného produktu z výrobných alebo baliacich liniek.

 • Ochrana proti chybným produktom

  Ochrana proti chybným produktom

  Kvalita začína v prvom kroku. Spoločnosť Mylan používa uznávané postupy testovania a overovania, aby zaistila vhodnosť liečiv používaných v našich liekoch.

 • Dôkaz čistoty a účinnosti

  Dôkaz čistoty a účinnosti

  Spoločnosť Mylan zaručuje účinnosť a čistotu produktov a distribúciu liekov so správnou expiračnou dobou pomocou testovania stability produktov v určitých časových intervaloch.

 • Prísľub auditu správnych výrobných postupov

  Prísľub lekárnikom

  Zákazníci sa spoliehajú, že im poradíte. To je jeden z dôvodov, prečo sa spoločnosť Mylan v rámci svojich prevádzok a produktových línií riadi jednotným globálnym štandardom kvality – bez ohľadu na trh.

 • Požiadavky na jedinečný predajný argument

  Prísľub lekárom

  Spoločnosť Mylan chce zaistiť, že svojim pacientom poskytujete lieky najvyššej kvality. Na tento účel používa pokročilé testovacie a monitorovacie systémy. Zaručuje tak, že produkt spĺňa akceptačné kritériá, ktoré sú v súlade s požiadavkami ustanovenými normalizačnými organizáciami na celom svete.

Posledná aktualizácia  14.10.2014