Nadpis - Kariéra v spoločnosti Mylan
Kariéra
Povolania, ktoré ovplyvňujú životy siedmich miliárd ľudí.

Omnoho viac než len zamestnanie

Pripojte sa k nášmu úsiliu zabezpečiť siedmim miliardám ľudí prístup k vysokokvalitným liekom. Úžasné príležitosti nájdete vo všetkých aspektoch nášho podnikania vrátane: administratívy, rozvoja podnikania, dodržiavania noriem, komunikácie, financií, ľudských zdrojov, informačných technológií, marketingu, predaja a mnohých ďalších.
 • Kvalita

  V rámci funkcie v oddelení kvality môžete pracovať v oblastiach prevádzky, systémov alebo dodržiavania noriem. Každé oddelenie zodpovedá za zaistenie bezpečnosti a účinnosti všetkých liekov spoločnosti Mylan a ich súladu s požiadavkami zákazníkov. Členovia tímu kvality sa vyznačujú vášňou pre detail. V skutočnosti pomohol náš tím zabezpečenia kvality vyvinúť systém kontroly kvality, ktorý prekračuje požiadavky úradu FDA.
 • Dodávateľský reťazec

  Na konci každého dodávateľského reťazca sa nachádza sedem miliárd ľudí, ktorí sa spoliehajú, že im poskytneme vysokokvalitné lieky. V rámci funkcie v oddelení riadenia dodávateľského reťazca sú zamestnanci zodpovední za koordináciu komunikácie, elimináciu kritických miest, zaistenie transparentnosti a optimalizáciu účinnej spolupráce medzi spoločnosťou Mylan a jej dodávateľmi, predajcami a spotrebiteľmi. Splnenie týchto požiadaviek znamená, že spoločnosť Mylan neustále dodáva zákazníkom správne množstvo produktov.
 • Vedecké záležitosti

  Získať vysokokvalitné lieky pre sedem miliárd ľudí na celom svete je hlavným cieľom a náplňou práce zamestnancov oddelenia vedeckých záležitostí. V tejto oblasti máte možnosť spolupracovať s členmi tímov výskumu a vývoja, marketingu, dodržiavania noriem, regulačných záležitostí, bezpečnosti produktov a trhového vývoja na implementácii stratégií, ktoré podporujú naše úsilie a zabezpečujú zdatnosť a silu našej spoločnosti.
 • Medicínske záležitosti

  V rámci výkonu funkcie v oddelení medicínskych záležitostí si kladieme otázky ako „Čo keby?“ a „Čo nasleduje?“, ktoré nám pomáhajú stimulovať rast a inovatívnosť v oblastiach biogenerických liekov, respiračných produktov, špecializovaných liekov a generických liekov. Či už disponujete zručnosťami v oblasti klinického výskumu, klinickej prevádzky, bezpečnosti produktov, riadenia rizík, farmakovigilancie, riadenia publikačnej činnosti, riadenia informácií, alebo v oblasti podpory produktov a ich komercializácie, budete integrálnou súčasťou nášho tímu.
 • Výroba

  Ak ste členom oddelenia výroby, znamená to, že dokážete neustále nachádzať nové spôsoby zlepšovania našich produktov. Či už pri optimalizácii výrobnej prevádzky v rámci oblasti stratégií, riadení dennodennej práce v oblasti prevádzky, alebo práci v rámci oblastí racionalizácie vývoja, riadenia kapitálu a kapacít, inžinieringu, prevádzkovej výnimočnosti, alebo zdravia a ochrany životného prostredia, váš cieľ je rovnaký: zvýšiť účinnosť, znížiť náklady, dosiahnuť a prekročiť štandardy kvality a zabezpečiť prísun vysokokvalitných liekov.
Loading the player...
Posledná aktualizácia  14.10.2014