Kontakt Mylan

Chceme počuť váš názor. Obráťte sa na nás v prípade otázok, pripomienok či žiadostí o materiály spoločnosti Mylan.

Mylan s.r.o.

Rožňavská 24
821 04 Bratislava


Kde nás nájdete:

Navigačné pokyny:

BGP Products s.r.o.

Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovakia
Tel: +421 2 40 203 800

Kde nás nájdete:

Navigačné pokyny:

pre medicínske informácie o
produktoch:
+421 2 32 199 100
slovakia_regulatory@mylan.com

Pre hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku:
+421 917 337 974
productsafety.sk@mylan.com

Posledná aktualizácia  28.3.2018

Zásady ochrany osobných údajov pre farmakovigilanciu