Obchodné činnosti

Naše úsilie pomôcť zabezpečiť siedmim miliardám ľudí prístup k vysokokvalitným liekom podporujeme neustále rozširovaným portfóliom špičkovej úrovne. Sme nielen jedným z najväčších svetových výrobcov generických liekov a špecializovaných farmaceutík, ale aj jedným z najväčších výrobcov liečiv.

Generické produkty >

Naše generické produkty zahŕňajú rozličné terapeutických kategórie, formy dávkovania a systémy na podávanie liečiv – to všetko na pomoc pacientom.

Rx produkty >

Vyvíjame, vyrábame a predávame lieky na predpis, aby sme pomohli pacientom a lekárom zvládnuť respiračné ochorenia, vážne alergické reakcie a psychiatrické poruchy.

Liečivá >

Liečivá, ktoré sú zodpovedné za liečebný účinok lieku, vyrábame v rámci mnohých terapeutických kategórií vrátane antiretrovirálnych preparátov na liečbu HIV/AIDS.

Kanály >

Ako dosiahneme to, aby sme naše produkty sprístupnili siedmim miliardám ľudí? Prostredníctvom predajných kanálov – cenných partnerstiev s lekármi a vládou, maloobchodnými a veľkoobchodnými odberateľmi a inštitucionálnymi zákazníkmi.

Posledná aktualizácia  14.10.2014