Liečivá

Liečivá

Spoločnosť Mylan ponúka jedno z najširších portfólií liečiv, zložiek zodpovedných za liečebné účinky rozličných liekov, vo viac než osemdesiatich krajinách.

Kvalita začína v prvom kroku. Spoločnosť Mylan používa uznávané postupy testovania a overovania, aby zaistila vhodnosť liečiv používaných v našich liekoch.

Vďaka priamemu prístupu k liečivám je spoločnosť Mylan jedným z len dvoch celosvetových výrobcov generík s komplexným, vertikálne integrovaným dodávateľským reťazcom. A umožňuje nám udržať si podrobný prehľad o rozličných trhoch a terapeutických segmentoch.

Okrem toho sme jedným z celosvetovo najväčších výrobcov liečiv pre generické antiretrovirálne preparáty na liečbu HIV/AIDS, ako aj pre antibakteriálne prípravky, látky pôsobiace na centrálny nervový systém, antihistaminiká/antiastmatiká, lieky na kardiovaskulárne ochorenia, antivirotiká, antidiabetiká, antifungiká, inhibítory protónovej pumpy a lieky proti bolesti.

Výroba liečiv

Záväzok kvality, najmodernejšie prevádzky na výrobu liečiv, celosvetovo uznávané akreditácie od regulačných orgánov, prepracovaný systém na rýchle a kvalitné uvedenie produktu na trh – to všetko robí zo spoločnosti Mylan ideálneho partnera.

Posledná aktualizácia  14.10.2014