Generické produkty

Generické produkty

Prvý generický liek, ktorý sme kedy vyrobili? Penicilín G v roku 1966. Spoločnosť Mylan sa odvtedy v rámci svojich prevádzok a produktových línií riadi jednotným globálnym štandardom kvality – bez ohľadu na trh.

Ako v spoločnosti Mylan vyrábame generické lieky

 1. Monitorovanie liečiv
  0

  Pokročilé monitorovacie systémy

  Hoci sa to nevyžaduje, spoločnosť Mylan používa najmodernejšie monitorovacie systémy, ktoré dokážu automaticky vyhodnotiť a zamietnuť produkt nespĺňajúci požadované parametre. Táto pokročilá technológia sa používa na automatické odstránenie chybného lieku z výrobných alebo baliacich liniek.

 2. Štandardy týkajúce sa liečiv
  0

  Jednotný globálny štandard kvality

  Či už ide o liek pre milióny, alebo iba pre tucet ľudí, ktorí ho potrebujú, našou prioritou je dosiahnuť alebo prekročiť štandardnú úroveň kvality v tomto odvetví. Naše vlastné tímy neustále vykonávajú kontroly s cieľom zaistiť kvalitu a neporušenosť produktov od začiatku do konca a naďalej zlepšovať naše výsledky v dosahovaní optimálnej kvality a jednotnosti. Pretože dôvera prekračuje hranice stanovené našimi globálnymi štandardmi kvality. Záleží nám na ľuďoch, ktorým pomáha to, čo robíme. To je základ.

 3. Falšované lieky
  0

  Ochrana proti chybným produktom

  Kvalita začína v prvom kroku. Spoločnosť Mylan používa uznávané postupy testovania a overovania, aby zaistila vhodnosť aktívnych zložiek používaných v našich liekoch.

 4. Dôkaz čistoty a účinnosti
  0

  Dôkaz čistoty a účinnosti

  Spoločnosť Mylan zaručuje účinnosť a čistotu produktov a distribúciu liekov so správnym exspiračným časom pomocou testovania stability produktov v určitých intervaloch.

 5. Prísľub auditu správnych výrobných postupov
  0

  Prísľub lekárnikom

  Zákazníci sa spoliehajú, že im poradíte. To je jeden z dôvodov, prečo sa spoločnosť Mylan v rámci svojich prevádzok a produktových línií riadi jednotným globálnym štandardom kvality – bez ohľadu na trh.

 6. Požiadavky na jedinečný predajný argument
  0

  Prísľub lekárom

  Spoločnosť Mylan chce zaistiť, že svojim pacientom poskytujete lieky najvyššej kvality. Na tento účel používa pokročilé testovacie a monitorovacie systémy. Zaručuje tak, že produkt spĺňa akceptačné kritériá, ktoré sú v súlade s požiadavkami ustanovenými normalizačnými organizáciami na celom svete.

Posledná aktualizácia  14.10.2014