Nadpis Kanály spoločnosti Mylan zabezpečujúce prístup k liekom

Predajné kanály zabezpečujúce prístup k liekom

Ak je vaším poslaním zabezpečiť siedmim miliardám ľudí prístup k vysokokvalitným liekom, ako to chcete dokázať?

Spoločnosť Mylan sa v rámci svojich prevádzok a produktových línií riadi jednotným globálnym štandardom kvality. . . bez ohľadu na trh. Počas procesu výroby a balenia spoločnosť Mylan používa pokročilé monitorovacie a hodnotiace systémy, aby zaistila súlad s požadovanými parametrami produktov.

S prihliadnutím na tieto opatrenia využívame rozsiahlu sieť miestnych a globálnych predajných kanálov zabezpečujúcich prístup k liekom, ktoré zahŕňajú lekárov, inštitúcie, vlády a maloobchodných a veľkoobchodných odberateľov.

Ide o vzťahy, ktoré sme budovali a rozvíjali v priebehu desaťročí. Pretože dôvera prekračuje hranice stanovené našimi globálnymi štandardmi kvality. Záleží nám na ľuďoch, ktorým pomáha to, čo robíme. To je základ. A rovnako pristupujeme aj k našim partnerom.

Keď si nás zvolíte za partnera, tento vzťah, a z neho vyplývajúca zdieľaná hodnota, sa stane našou prioritou. Koniec koncov je pre nás dôležité, aby bola pre vás spolupráca s nami výhodná.

Ak distribuujete naše produkty náročné na výrobu a vývoj, mali by ste vedieť, že náš záväzok vyrábať ich, je dlhodobý. Či už ide o liek pre milióny, alebo iba pre tucet ľudí, ktorí ho potrebujú, našou prioritou je dosiahnuť alebo prekročiť štandardnú úroveň kvality v tomto odvetví.

Koho zásobujeme

 • Ikona lekárov

  Lekári

  Stovky zástupcov spoločnosti Mylan denne zavolajú tisíckam lekárov. Prostredníctvom takéhoto kontaktu dokážeme lepšie vyhovieť ich potrebám v súlade s naším záväzkom zabezpečiť lekárom a ich pacientom prístup k vysokokvalitným liekom.

  Lekárov taktiež podporujeme prostredníctvom iniciatív, ako je program Reassurance Program v Indii. Tento program pomáha pacientom s HIV/AIDS porozumieť ich zdravotnému stavu a ostať v kontakte s ošetrujúcim lekárom aj v čase medzi jednotlivými kontrolami.

 • Ikona inštitúcie

  Inštitúcie

  Medzi našich inštitucionálnych zákazníkov patrí široké spektrum nemocníc, zariadení starostlivosti o dlhodobo chorých, nákupných konzorcií, sietí poskytovateľov integrovanej zdravotnej starostlivosti a lekární zameraných na špecializované produkty. Taktiež úzko spolupracujeme s mnohými poprednými nákupnými konzorciami s cieľom zabezpečiť dostupnosť generických a značkových produktov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.

  Naše jedinečné formáty balení definovaných dávok lieku zahŕňajú injekčné lieky, vrecká s vopred namixovanými liekmi a jednodávkové a viacdávkové nádobky. Tieto inovácie v oblasti balenia pomáhajú zlepšiť kontrolu zásob, minimalizovať chyby pri výdaji a propagovať práva na kontrolu liekov.

 • Partnerstvo s organizáciou NACO

  Vlády

  Medzi našich vládnych partnerov patrí indická národná organizácia National AIDS Control Organization (NACO) a Ministerstvo zdravia Juhoafrickej republiky. Sme hlavným dodávateľom produktov na liečbu HIV/AIDS organizácie NACO v Indii a podporujeme jej cieľ zastaviť a zvrátiť epidémiu HIV/AIDS prostredníctvom integrovanej prevencie, liečby a starostlivosti a podporných programov. V Južnej Afrike sme taktiež jedným z hlavných dodávateľov produktov na liečbu HIV/AIDS.

  Takisto spolupracujeme s vládami na celom svete prostredníctvom politických iniciatív zameraných na zvýšenie objemu používania generických liekov a zlepšenie prístupu k vysokokvalitným liekom.

 • Program PharmAssist

  Maloobchodní odberatelia

  Zásobujeme národné aj medzinárodné reťazce, ako aj nezávislé lekárne. Naša séria vzdelávacích materiálov umožňuje lekárnikom distribuovať informácie svojim zákazníkom a poskytovať odpovede na časté otázky súvisiace so zdravotným stavom.

 • Veľkoobchodní odberatelia produktov Mylan

  Veľkoobchodní odberatelia

  Partnerské vzťahy spoločnosti Mylan s veľkoobchodnými odberateľmi po celom svete zohrávajú kľúčovú úlohu v sprostredkúvaní našich produktov ľuďom v približne 145 krajinách a regiónoch, ktorí ich potrebujú.

Posledná aktualizácia  14.10.2014