INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ OSOBU O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Mylan sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako používame osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich webových stránok.

Čo to je osobná informácia?

Vaša osobná informácia znamená informáciu, na základe ktorej možno určiť vašu totožnosť. Zahŕňa údaje ako vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Ako sa vaše informácie zhromažďujú a uchovávajú?

Spoločnosť Mylan zhromažďuje len osobné informácie, ktoré sa sami rozhodnete nám poskytnúť. Tieto informácie spoločnosť Mylan použije len v prípade, že budete chcieť odpoveď na svoju otázku, na základe zákonnej požiadavky alebo štátneho auditu. Vaše osobné informácie nebudeme poskytovať tretím stranám na ich marketingové účely.

Dočasné súbory/súbory cookie

Spoločnosť Mylan nepoužíva dočasné súbory (elektronické značky alebo odtlačky uložené v počítači používateľa, ktoré informujú webovú stránku, že ich používateľ navštívil už predtým), aby zbierala informácie.

Odkazy na ostatné webové stránky

Na zabezpečenie vášho pohodlia môže táto stránka obsahovať odkazy na iné webové stránky. Upozorňujeme, že zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na stránky www.YourMylan.com. Odporúčame vám, aby ste si ešte predtým, ako poskytnete akékoľvek osobné údaje, skontrolovali svoje osobné údaje a zásady ochrany osobných údajov na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite.

Informácie od detí

Nezhromažďujeme vedome informácie o žiadnych osobách mladších ako 13 rokov bez súhlasu rodičov.

Zmena osobných údajov

Máte právo zmeniť osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Môžete to urobiť zaslaním správy našim marketingovým zamestnancom (milan.macura@mylan.com).

Zmeny zásad

Tieto zásady sa môžu meniť, preto si ich kontrolujte. Len pre vašu informáciu – posledné zmeny sa vykonali 21. 8. 2011.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo použitia vašich osobných informácií pošlite svoj odkaz našim marketingovým pracovníkom (milan.macura@mylan.com).

Posledná aktualizácia  22.1.2019